Image

SZTUKA DZIECI

dziecięcy panel dyskusyjny

Paneliści: dzieci, które tworzą.
Prowadząca: Weronika Idzikowska

3.06 | 15:00
Sala Kolumnowa

wiek: b/o

purple circle do 90 min.

wstęp wolny
wymagana rezerwacja miejsc

rezerwacja telefoniczna 
T: 71 / 335 49 11 / 12 / 49

Nietypowy panel dyskusyjny poświęcony sztuce dzieci, w którym głos zabiorą – w miejsce dorosłych krytyków i teoretyków sztuki dziecka – sami twórcy. Pomysł panelu narodził się z przekory wobec powszechnego modelu debaty publicznej, do której zaprasza się głównie tzw. autorytety, rzadko natomiast przedstawicieli grup, których one bezpośrednio dotyczą. Celem panelu jest umożliwienie dzieciom zabrania głosu w sprawie, która dotyczy ich bezpośrednio i sprawdzenie, co z tego wyniknie. Niemniej ważnym celem – spotkanie i wymiana doświadczeń między dziećmi, które tworzą i wszystkimi, którzy są zainteresowani sztuką dzieci.