Image

POKÓJ DZIECIŃSTWA

warsztaty plastyczne

prowadząca
Barbara Pasterak / Cricoteka

2.06 | 18:00
Sala Warsztatowa

wiek: 16+ ( dla młodzieży i dorosłych)

purple circle 120 min.

wstęp wolny
wymagana rezerwacja miejsc

rezerwacja telefoniczna 
T: 71 / 335 49 11 / 12 / 49

Warsztat jest zaproszeniem do twórczego działania wokół tematu wspomnień z dzieciństwa. Inspiracją do pracy będą idee Tadeusza Kantora. Uczestnicy zbudują wspólnie wiszącą instalację złożoną z miniaturowych pokoików, które wypełnią kolażami, przetwarzając archiwalne zdjęcia, stare podręczniki, ilustracje z książek dla dzieci, drobne przedmioty.

Uwaga: Uczestników zajęć bardzo prosimy o przyniesienie ze sobą zdjęć, przedmiotów, rysunków i innych materiałów, które przywołują ich wspomnienia z dzieciństwa.

UWAGA

Informujemy, że podczas warsztatów może być przeprowadzana rejestracja foto i video do celów dokumentacyjnych i promocyjnych Wrocławskiego Teatru Lalek. Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz prac wykonanych podczas zajęć. Udział w warsztatach jest jednoznaczny ze zgodą na ich publikację (na stronach internetowych, w social mediach, w mediach). Zgoda jest nieodpłatna i nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.