Image

MATEMATYKA OBRAZKOWA

prowadzący
Jakub Jernajczyk

6.06 | 09:00
7.06 | 09:00 
Sala Warsztatowa

wiek: 8-11

purple circle 60 min.

wstęp wolny
wymagana rezerwacja miejsc

rezerwacja telefoniczna 
T: 71 / 335 49 11 / 12 / 49

Już w starożytności matematycy zauważyli, że skomplikowane kształty geometryczne można przedstawiać za pomocą prostszych figur. np. trójkątów i prostokątów. W ten sposób opracowali prostą wizualną metodę, która pozwalała im przybliżać pola nieregularnych kształtów, czyli robić to samo, co współcześni matematycy obliczają za pomocą całek.
Matematyka obrazkowa to rozwiązywanie problemów matematycznych – nawet tych najbardziej skomplikowanych – za pomocą obrazu. Brzmi nieprawdopodobnie? Być może. Ale jest dziecinnie proste!

UWAGA

Informujemy, że podczas warsztatów może być przeprowadzana rejestracja foto i video do celów dokumentacyjnych i promocyjnych Wrocławskiego Teatru Lalek. Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz prac wykonanych podczas zajęć. Udział w warsztatach jest jednoznaczny ze zgodą na ich publikację (na stronach internetowych, w social mediach, w mediach). Zgoda jest nieodpłatna i nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.