Image

IMPROWIZACJA RUCHOWA

prowadzący
Maćko Prusak

2.06 | 12:00
3.06 | 13:00
Ogród Staromiejski

wiek: 6+

purple circle 120 min.

wstęp wolny

Inspiracją dla zajęć są strategie prowadzenia ciała we współczesnym tańcu i teatrze. Choreografowie i reżyserzy do udziału w spektaklach coraz częściej zapraszają naturszczyków i sięgają po codzienną motorykę zamiast ruchu technicznie wypracowanego i wyuczonego. Zajęcia, bazując na teorii ruchu autentycznego, poświęcone będą nie nauce konkretnych układów ruchowych, ale otwieraniu uczestników i skłanianiu ich do poruszania się we własnym rytmie, w zgodzie ze swoimi możliwościami i potrzebami. Podstawą zajęć jest stworzenie przyjaznej, otwartej atmosfery, w której nie ma miejsca na ocenianie, jest za to – na spontaniczną zabawę.

UWAGA

Informujemy, że podczas warsztatów może być przeprowadzana rejestracja foto i video do celów dokumentacyjnych i promocyjnych Wrocławskiego Teatru Lalek. Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz prac wykonanych podczas zajęć. Udział w warsztatach jest jednoznaczny ze zgodą na ich publikację (na stronach internetowych, w social mediach, w mediach). Zgoda jest nieodpłatna i nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.