Image

JEDEN DZIEŃ

warsztaty komiksowe

prowadząca
Edyta Bystroń

2.06 | 11:00
3.06 | 11:00
Sala Warsztatowa

wiek: 6-8

purple circle 210 min. ; przerwa 30 min

wstęp wolny
wymagana rezerwacja miejsc

rezerwacja telefoniczna 
T: 71 / 335 49 11 / 12 / 49

Warsztaty komiksowe dowodzą, że słowo i obraz to komplementarne metody opowiadania historii.
Ich cele to zapoznanie się ze sposobami tworzenia komiksów, poznanie wybranych technik (rysunek cienkopisem, malarstwo tuszem, kolaż) oraz zainspirowanie dzieci do tworzenia komiksów i ilustracji.
Podczas zajęć każdy uczestnik zaprojektuje swoich bohaterów i stworzy własną krótką historię na zaproponowany temat pod instruktora. Efektem warsztatów będzie publikacja prezentująca prace uczestników – komiksy i ilustracje, które powstaną podczas zajęć. Prace będą skanowane na miejscu, tak żeby uczestnicy mogli zabrać oryginał do domu. Publikacja dostępna będzie w internecie oraz w formie wydruku.

UWAGA

Informujemy, że podczas warsztatów może być przeprowadzana rejestracja foto i video do celów dokumentacyjnych i promocyjnych Wrocławskiego Teatru Lalek. Zdjęcia mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz prac wykonanych podczas zajęć. Udział w warsztatach jest jednoznaczny ze zgodą na ich publikację (na stronach internetowych, w social mediach, w mediach). Zgoda jest nieodpłatna i nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.